ખેડૂત ટૂલકીટ સહાય યોજના ગુજરાત | Khedut Toolkit Sahay Yojna Gujarat

Khedut Toolkit Sahay Yojna Gujarat @ I khedut guj gov માં: ST અને STને બાદ કરતા નાના સીમાંત ખેડૂતને 90% અથવા રૂ. 10,000/- ચૂકવવાની છૂટ છે હાથના સાધનોના ઉદાહરણોમાં કુહાડી, દાતરડી, કાતરી, પીચફોર્ક, કોદાળી, પાવડો, પાવડો, , કાંટો અને દાંતી.

Overview of Khedut Toolkit Sahay Yojna Gujarat

Yojana nameKhedut tool kit sahay yojana
StateGujarata
Official Websitehttps://ikhedut.gujarat.gov.in
Department of yojanaGujarat state government

પ્રકૃતિમાં ટકાઉ, આ કૃષિ હેન્ડ ટૂલ્સ રસ્ટપ્રૂફ મેટલથી બનેલા છે જે નિષ્ણાતો દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે. કદમાં વિશાળ, આ ઉત્પાદનો ગુણવત્તામાં શ્રેષ્ઠ અને ઉપયોગમાં સરળ છે. આ ઉપરાંત, આ પ્રસ્તુત હેન્ડ ટૂલ્સ અત્યંત મજબૂત શરીર અને વેધરપ્રૂફ પ્રકૃતિને કારણે ગ્રાહકો દ્વારા માંગવામાં આવે છે.

ભારત સરકારના હાલના ખાતર નિયંત્રણ કાયદાના ધારાધોરણો અનુસાર પાણીમાં દ્રાવ્ય ખાતર કે જે ઉત્પાદન/વેચાણ માટે સરકાર દ્વારા મંજૂર કરાયેલ ખાનગી/જાહેર સાહસો પાસેથી ખરીદવાનું હોય છે. ટપક સિંચાઈ માટે પુરાવા રજૂ કરવાના રહેશે. આ સહાય લાભાર્થીને માત્ર એક જ વાર મળશે.

છેલ્લા દાયકામાં રાજ્યે સરેરાશ 5% થી વધુ કૃષિ વિકાસ દર હાંસલ કર્યો છે. રાજ્યએ પ્રથમ વખત દેશમાં કૃષિ ઉત્સવો અને સોઈલ હેલ્થ કાર્ડ જેવા નવતર કાર્યક્રમો આપ્યા છે. વિકાસ યાત્રા એ વર્ષના આ પગલામાં એક નવીન ઉમેરો છે. રાજ્યના ખેડૂતોને ખેતી માટે જરૂરી ખેત સામગ્રીની સમયસર માહિતી મળી રહે, અદ્યતન કૃષિ માહિતી આંગળીના ટેરવે ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય. વિભાગ દ્વારા I-ખેડૂત પોર્ટલ લાગુ કરવામાં આવે છે

What are the things used in agriculture?
  1. Tractor and power.
  2. Soil cultivation.
  3. Planting.
  4. Fertilizing & Pest Control.
  5. Irrigation.
  6. Produce sorter.
  7. Harvesting / post-harvest.
  8. Haymaking.

Khedut Toolkit Sahay Yojna Gujarat List

Signth, Seed Dibbler, Wheel Ho (Single Wheel) -With Kits, Automatic Orni (One Pair), Wheel-Borough, Fruit Catcher (Vedo), Fruit Cutter, Sea Cutter, Vegetable Planter, Paddy Weeder, Paddy Pedal Thresher, Koita, Sugarcane Bud Cutter, Pruning Show, Unveiling Branch Looper, Adjustable Tree Looper, Wheel Hoe (Double Wheel) – With Kits, Manual Paddy Cedar.

Khedut Toolkit Sahay Yojna Gujarat 

Online Application Process : Khedut Toolkit Sahay Yojna Gujarat

Step 1: First Of All You Have To Go To The Official Site Of The Scheme I.E. https://Ikhedut.gujarat.gov.in

Step 2: It Will Open The Home Page In The Front Page In Front Of You Then You Have To Click On The Option ” Schemes / યોજના “ It Will Redirect You To The Next Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top