એલ.આઈ.સી માં ભરતી ની જાહેરાત | LIC Recruitment For AAO Posts 2023

LIC Recruitment 2023 : ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (LIC) માં AAO ના પદ માટે ભરતી ની જાહેરાત.  Life Insurance Corporation of India (LIC) AAO Recruitment Notification 2023

Total Posts: 300 Posts

Posts Name: Assistant Administrative Officer (AAO)

પોસ્ટનું નામ: મદદનીશ વહીવટી અધિકારી (AAO)

Educational Qualification, Age Limit, Fee & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website.

Important Dates:
• Commencement of on-line registration of application: 15/01/2023
• Closure of registration of application: 31/01/2023
• Closure for editing application details: 31/01/2023
• Last date for printing your application: 15/02/2023
• Online Fee Payment : 5/01/2023 to 31/01/2023

Notification: English || Hindi

Apply Online: Click Here

More Details: Click Here

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top