તમારું નોન ક્રીમીલેયર સર્ટીફીકેટ મેળવો ઘરે બેઠા માત્ર 10 મીનીટમાં | Non Creamy Layer Certificate

By | July 21, 2022

Non Creamy Layer Certificate : નોન-ક્રીમી લેયર પ્રમાણપત્રને અન્ય પછાત વર્ગના પ્રમાણપત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જે 1993માં ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન વી.પી. સિંહ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રમાણપત્રના અમલીકરણ સાથે, મિત્રો આ પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર વ્યક્તિઓ માટે કેન્દ્ર સરકાર અને જાહેર ક્ષેત્રોમાં નોકરીઓનો એક ભાગ ફાળવવામાં આવ્યો હતો. એક નોન ક્રીમી લેયર સર્ટિફિકેટ એવી વ્યક્તિને આપવામાં આવે છે કે જેણે ભૂતકાળમાં કોઈ ગુનાહિત કૃત્ય કર્યું નથી. Non Creamy Layer Certificate ઉપયોગ સરકાર પાસપોર્ટ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, યોજનાઓ, સામાજિક સુરક્ષા અને અન્ય વિવિધ લાભો આપવા માટે કરે છે. સરકારો સત્તાવાર રીતે પ્રમાણિત કરવા માટે જાતિ પ્રમાણપત્રો જારી કરે છે કે વ્યક્તિ ચોક્કસ જાતિ અથવા સમુદાયની છે. અન્ય પછાત વર્ગ (ઓબીસી) કેટેગરીના ઉમેદવારોને સંબંધિત રાજ્ય સત્તાવાળાઓ દ્વારા આ નોન-ક્રીમી લેયર સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવે છે. OBC હેઠળના આરક્ષણોના સંદર્ભમાં, કુટુંબોની વાર્ષિક આવકના આધારે વધુ ક્રીમી લેયર અને નોન-ક્રિમી લેયરમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. મિત્રો આજે આ લેખમાં નોન ક્રીમીલેયર સર્ટિફિકેટ ઓફલાઈન ફોર્મ ભરીને અથવા ઓનલાઇન પદ્ધતિથી કેવી રીતે મેળવવું તેના વિશે ની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશુ. અને આ સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે કયા કયા પુરાવાની જરૂર પડે છે તેની સંપૂર્ણ જાણકારી આ લેખમાં નીચે પ્રમાણે જોવા મળશે.

Non Creamy Layer Certificate

Non Creamy Layer Certificate ની જરૂરિયાત મુખ્યત્વે વિદ્યાર્થીઓને વધારે પડે છે અને મુખ્યત્વે ત્યારે જયારે તેઓ પોતાના ધોરણ 12 ના અભ્યાસને પૂર્ણ કરી ચુક્યા હોય છે અને આગળ એડમીશન લેવા કે કોઈ જાહેરાત ભરતીમાં આવેદન કરવા જઇ રહ્યા હોય છે. પણ આ સરતી કઢાવતી વખતે તેમનો ઘણો એવો ટાઇમ વેડફાતો હોય છે, જેને અનુસરીને અમે આ લેખ લખ્યો છે જેના કારણે તમે સહેલાઈથી આ સરતી મેળવી શકો.

નોન ક્રીમીલેયર સર્ટીફીકેટ ગુજરાત Non Creamy Layer Certificate

મિત્રો નોન-ક્રિમી લેયર પ્રમાણપત્ર મહેસૂલ વિભાગના અધિકારી આપવામાં આવે છે, જે આ હેતુ માટે સક્ષમ છે, જેઓ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે OBC અરજી ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછી સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ/તહેસીલદાર બની શકે છે. નોન-ક્રિમી લેયર પ્રમાણપત્ર OBC કેટેગરીના ઉમેદવારોને આપવામાં આવે છે. નોન-ક્રિમી લેયર પ્રમાણપત્ર કોઈપણ ઉમેદવારની અંદાજિત આવક સંબંધિત માહિતી આપે છે. નોન-ક્રિમી લેયર પ્રમાણપત્ર દર્શાવે છે કે તમામ સ્ત્રોતોમાંથી કોઈપણ ઉમેદવારની કૌટુંબિક આવક મર્યાદા (એટલે ​​​​કે 6 લાખ) કરતાં વધી નથી. આપેલ પ્રક્રિયા તમને ગુજરાતમાં નોન-ક્રિમી લેયર પ્રમાણપત્ર માટે કેવી રીતે અરજી કરવી તેનું માર્ગદર્શન આપે છે.નીચે મુજબની ઓનલાઇન અથવા ઓફલાઈન ફોર્મ ભરીને આ સર્ટિફિકેટ મેળવી શકાય છે. આ સર્ટિફિકેટ માટે હવે લાંબી લાઈનોમાં ઉભું રહેવું નહિ પડે અને કોઈ અન્ય ખર્ચે કરવો નહિ પડે હવે આ સર્ટિફિકેટ મિત્રો ઘરે બેઠા અરજી karine પણ મેળવી શકાય છે.

Non Creamy Layer Certificate મેળવવા માટેની યોગ્યતા

આ નોન-ક્રીમી લેયર (NCL) પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે, અરજદારે નીચેની શરતો પૂરી કરવી આવશ્યક છે

 • તે અથવા તેણીની ગુજરાત રાજ્ય નો કાયમી નિવાસી હોવો જોઈએ.
 • અરજદાર ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ.
 • અરજદારની કૌટુંબિક આવક રૂ. 6 લાખ જેટલી હોવી જોઈએ.

Non Creamy Layer Certificate મેળવવા માટેના આધાર પુરાવા

મિત્રો નોન ક્રીમીલેયર નું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે આપેલ આધાર પુરાવા આવશ્યક છે:

 • ઓળખના પુરાવા તરીકે (કોઈપણ એક)
  • પાસપોર્ટની સાચી નકલ
  • ચૂંટણી કાર્ડની સાચી નકલ.
  • નાગરિકનો ફોટો ધરાવતો કોઈપણ સરકારી દસ્તાવેજ
  • ગાડી ચલાવવાની પરવાનગી
  • PSU દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી કાર્ડ/ સેવા ફોટો ઓળખ કાર્ડ
  • ઇનકમ ટેક્સ પાન કાર્ડની સાચી નકલ.
  • માન્યતા પ્રાપ્ત શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા જારી કરાયેલ ફોટો ID
 • રહેઠાણના પુરાવા તરીકે (કોઈપણ એક)
  • રેશન કાર્ડ
  • પાસપોર્ટની સાચી નકલ
  • પોસ્ટ ઓફિસ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ/પાસબુક
  • ચૂંટણી કાર્ડની સાચી નકલ.
  • વીજળી બિલની સાચી નકલ.
  • ટેલિફોન બિલની સાચી નકલ.
  • PSU દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી કાર્ડ/ સેવા ફોટો ઓળખ કાર્ડ
  • બેંક પાસબુક/રદ થયેલ ચેકનું પ્રથમ પૃષ્ઠ
  • પાણીનું બિલ (3 મહિના કરતાં જૂનું નહીં)
  • ગાડી ચલાવવાની પરવાનગી
 • જાતિના પુરાવા તરીકે (કોઈપણ એક)
  • સક્ષમ સત્તાવાળાઓ તરફથી સ્વ પ્રમાણિત જાતિ પ્રમાણપત્ર
  • શાળા છોડવાના પ્રમાણપત્રની નકલ (એલ.સી)
  • પિતા/કાકા/કાકીના શાળા છોડવાના પ્રમાણપત્રની સાચી નકલ
 • આવકના પુરાવા તરીકે (કોઈપણ એક)
  • આવકનું પ્રમાણપત્ર
  • ગામ રજી.ની પ્રમાણિત નકલ. નં. 7/12, નં. 8-A અને નં. 6 જેના માટે જમીન ધારવામાં આવી છે
  • છેલ્લા ત્રણ વર્ષના ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નની છેલ્લી પે સ્લિપ ઓર્ટ્રુ કોપી
  • અન્ય પુરાવા તરીકે
  • તલાટીની ભલામણ
  • પંચનામુ
  • પિતા/કાકા/કાકીના જાતિ પ્રમાણપત્રની નકલ
  • અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો

Non Creamy Layer Certificate મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરો આ રીતે

 • અરજી શરૂ કરવા માટે, અરજદારે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની રહેશે.
 • ઓપન થયા બાદ અરજીની પ્રક્રિયાને આગળ વધારવા માટે અરજદારે પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું આવશ્યક છે. માટે જો તમે પહેલી વાર ડીઝીટલ પોર્ટલ પર આવ્યા છો , તો તમારે ડિજિટલ ગુજરાત સત્તાવાર પોર્ટલ માં નવું રજીસ્ટ્રેશન કરવું પડશે.
 • નવું રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે અરજદારે ‘New Registration’ બટન પર ક્લિક કરવું. ત્યારબાદ એમાં જરૂરી વિગતો ભરવાની અને પછી “SAVE” બટન પર ક્લિક કરવાની આવશ્યકતા રહેશે.
 • પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન કર્યા પછી, અરજદારે લોગ ઇન કરવા અને સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે હોમ પેજ પરથી “Login” બોક્સ માં આઈ ડી અને પાસવર્ડ ભરવો.
 • ત્યારબાદ તમારે “Revenue” બટન પર ક્લિક કરી “More” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે, જ્યાં મેનૂ બાર પર દેખાય છે.
 • ત્યારબાદ તમારે પેજ ડિજિટલ સેવાઓ જોવા મળશે એમાં “Non Creamy Layer” બટન પર ક્લિક કરવું.
 • ત્યારબાદ તેમાં સેવા માટે ઑનલાઇન અરજી કરવા માટે, “Continue” બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે આગળ ના પેજ પર અરજદારની ID અને એપ્લિકેશન નંબર જોવા મળશે, જેમાં જરૂરી વિગતો ભરવી.
 • ત્યારબાદ “Next” બટન પર ક્લિક કરો.
 • ત્યારબાદ તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલ પોર્ટલમાં અપલોડ કરવી.
 • દસ્તાવેજો સફળતાપૂર્વક અપલોડ કર્યા પછી, વપરાશકર્તાએ ચેકબોક્સમાં પુષ્ટિ કરવી એટલે કે ટીક કરવું. અનેત્યારબાદ અરજી ની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે “Submit” બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે એપ્લિકેશન ફોર્મ ની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી, અરજદારને સ્ક્રીન પર એક નંબર જોવા મળશે, જેની ભવિષ્યના ઉપયોગો માટે પ્રિન્ટ લઇ લેવી.
 • તે નંબર દ્વારા તમારી અરજી નું સ્ટેટસ પણ જોઈ શકાય છે.

Non Creamy Layer Certificate Link

Apply OnlineClick Here
Download FormClick Here

તમારા નામવાળી સ્ટાઈલિશ ડિજિટલ સિગ્નેચર બનાવો માત્ર 30 સેકન્ડમાં | Digital Signature Maker Apk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *