હવે તમારા નજીકના સ્થળો પર નોકરી મેળવો, વર્કઇન્ડિયા એપ દ્વારા સરળતાથી નોકરી શોધી શકો છો | WorkIndia Job Search App

WorkIndia Job Search App : તમારા ઘણા પ્રશ્નો આવતા રહે છે કે મેં ટેલી કોર્સ પૂરો કર્યો છે પણ નોકરી નથી મળી રહી, તો આજે હું આ લેખમાં તમારી સમસ્યાનું સમાધાન લઈને આવ્યો છું. આપણે જાણીશું કે વર્કઇન્ડિયા એપ શું છે? વર્કઇન્ડિયા એપ પરથી ટેલી જોબ કેવી રીતે સર્ચ કરવી આજના ડિજિટલ યુગમાં, બધું જ… Read More »

IDBI બેંક દ્વારા જુનિયર આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની 500 ખાલી જગ્યાઓ, ઓનલાઈન અરજી કરો | IDBI Bank Recruitment 2024

IDBI Bank Recruitment 2024 | IDBI બેંક ભરતી 2024: IDBI બેંક દ્વારા પોસ્ટ જુનિયર આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની જગ્યા ભરવા માટે પાત્ર અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે . IDBI બેંક ભરતીએ JAM પોસ્ટ માટે 500 ખાલી જગ્યાઓ ફાળવી છે . જે ઉમેદવારો બેંકની નોકરી શોધી રહ્યા છે , તેઓ આ ભરતી માટે… Read More »

Shala Mitra App – Study Material for GSEB Application

Hello friends, Shala Mitra – Study Material for GSEB Application has been created to help you. Here in your daily life you have been given a download link with the complete information of some useful mobile application. So download it as needed and don’t forget to share it with your friends. This is useful for… Read More »

Windy App – Live Cyclone Update

Windy App : Live Cyclone Update: Use This App And Save Your Important Time And Also Let Us Inform You To Make The App Better If You Are Faced With Any Issue. Plan Your Route And Get To The Destination Thanks To Turn By Turn Tourist Voice Navigation That Works Also Offline. Get Out Of… Read More »

How To Find Phone Using Google Find My Device

How To Find Phone Using Google Find My Device: Android Smartphones Have Become Extremely Common In India These Days And Take Up A Majority Share. In This Fast-moving World, It Is Easy To Lost Track And Sometimes Misplaces Your Smartphone Accidentally. In Some Other Cases, Several Users Have Been Robbed Of Their Smartphones Due To… Read More »

Blue Words : Stylish Fonts & Fancy Text

Express your creativity by trying out different font styles in texts and names.Avail This new way of expressing your creativity. Use the font generator app to try out new text styles every day. Let go of your old texting routine and introduce the much needed pizzazz into your text styles by using cool fonts, symbols… Read More »

PLAYit Player Application

PLAYit is ready to provide you a feast for eyes and ears! Download and enjoy Now. Keep visiting GujaratRojgar.In for more latest android application updates. HD Video Player: Play It : PLAYit player Application Features : HD Video Downloader: Download It : HQ Music Player: Listen to It : Important Links : PLAYit Player Application Download… Read More »

Photo,Video & Story Downloader Instagram

Photo & Video Downloader Instagram:Download, Save & Repost Instagram Videos, Photos, Posts, Stories, Reels, IGTV.If you want save Video / Photo / Story / Reels from Instagram and IGTV to your phone, or REPOST with captions and hashtags to get more followers or SHARE to your friends via Instagram, Video Downloader for Instagram should be… Read More »

Voter Helpline Application

Voter Helpline Application: How to make correction in Voter Card: Do you also want to make corrections in your identity card/voter card but you are worried about how to make corrections in the voter card? So this article of ours is only for you in which we will tell you in detail in this article,… Read More »