e-SHRAM Card 2023: ઈ-શ્રમ કાર્ડ યોજના ના ફાયદા અને કોણ અરજી કરી શકે છે?

e-SHRAM Card 2023: ઈ-શ્રમ કાર્ડ યોજના ભારતના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયે કામદારોના કલ્યાણ માટે ઈ-શ્રમ પોર્ટલ નામનું નવું પોર્ટલ શરૂ …

Read more

વ્યક્તિગત અથવા સામુહિક સિંચાઈ કુવા સાથે સોલાર પંપ યોજના ઓનલાઇન અરજી કરો

ગુજરાત સરકાર ખેડૂતો માટે વિવિધ યોજનાઓ જાહેર કરે છે જેમાં ની એક યોજના એટલે સોલાર પંપ યોજના ગુજરાતમાં આદિજાતિ ખેડુતો …

Read more