પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના | Pradhan Mantri UJALA Yojana

 Pradhan Mantri UJALA Yojana : ગુજરાત સરકારે સમગ્ર રાજ્યમાં ઉર્જા બચત એલઇડી બલ્બના વિતરણ માટે ઉજાલા ગુજરાત યોજના શરૂ કરી છે. વડોદરામાં એક કાર્યક્રમમાં કેન્દ્ર સરકારની ઉજાલા યોજના હેઠળ ઉજાલા ગુજરાત યોજનાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ લેખમાં, અમે તમને LED બલ્બ, ટ્યુબ લાઇટ અને ઊર્જા કાર્યક્ષમ પંખાની નવી કિંમતો, યોગ્યતા, દસ્તાવેજોની સૂચિ અને ઉજાલા ગુજરાત યોજનાની સંપૂર્ણ વિગતો વિશે જણાવીશું.

Pradhan Mantri UJALA Yojana Gujarat

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ પ્રધાનમંત્રી ઉજાલા યોજના ગુજરાત હેઠળ લોકોના અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદને પગલે એલઇડી બલ્બની કિંમત ઘટાડવાનો નિર્ણય કર્યો. તેમના નિર્ણય મુજબ, બલ્બ રૂ.ની કિંમતે વેચવામાં આવશે. 65 પ્રતિ બલ્બ રોકડ માટે અને રૂ. રાજ્યના રહેણાંક અને વાણિજ્યિક ગ્રાહકો બંને માટે સમાન દર રાખવા સાથે EMI માટે 70 પ્રતિ બલ્બ.

Chief Minister Shri Rupani Has Also Decided To Initiate Selling Of LED Tube-Light And 5 Star Rated Energy-Efficient Fans Under Domestic Efficient Lighting Programme Launched By The Union Government. As Per His Decision, 20 Watt LED Tubelights Will Be Given To Consumers With A Cost Of Rs. 210 By Cash With A Total Reduction Of Rs. 20 In Its Price Assigned By The Union Government.

The Five-Star Rated Energy Efficient Fan Will Be Sold At Rs. 1,110 Price With A Total Reduction Rs. 40 In Its Price Assigned By The Union Government For The Whole Nation. The EMI Cost Of LED Tube-Light And Fan Will Be Rs. 230 And Rs. 1260 Respectively.

 Eligibility For Pradhan Mantri UJALA Yojana Gujarata

 • Applicant Should Be Resident Of Gujarat State.
 • All Ration Card Holders In Gujarat State Are Eligible For This Ujala Gujarat Yojana.

Cash or EMI Prices for LED Bulb / Tube Light / Fan under UJALA Gujarat Yojana

Bulb/Tube-light/Fan By Cash By EMI
LED Bulb Rs. 65 per bulb Rs. 70 per bulb
LED Tube-light Rs. 210 per tube-light Rs. 230 per tube-light
Five-star rated energy efficient Fan Rs. 1,110 per fan Rs. 1,260 per fan

List Of Documents Required For Pradhan Mantri UJALA Yojana Gujarat

 • Aadhar Card
 • Monthly Electricity Bill

Salient Features / Benefits Of Ujala Gujarat Yojana

 • The Government Distribute LED Bulb, Tube Lights, Fans At Highly Subsidized Rate.
 • Benefits Of The LED Bulb At A Very Low Price Of Rs. 65 Per Bulb For Cash And Rs. 70 Per Bulb For EMI. Similar Rate Will Be Applicable For Residential And Commercial Use.
 • 20 Watt LED Tube Lights To Be Given To Consumers At A Low Price Of Rs. 210 Per Tube Light By Cash And Rs. 230 Per Tube Light For EMI.
 • 5 Star Energy Efficient Fans To Be Sold At Very Low Price Of Rs. 1,110 Per Fan By Cash And Rs. 1,260 Per Fan For EMI.
 • EMI Option Also Available For The Consumers And The Charge Of 8-10 Installments Should Be Paid Through The Electricity Bill.
 • Low Power Consumption And Saving Electricity.

Objective of Pradhan Mantri UJALA Yojana Gujarat

The state government has set a target of providing LED bulbs to 1.21 Crore households across the state. The main objective of the scheme is to encourage people to adopt sustainable energy options to save and reduce energy costs and consumption. Under the Ujala Gujarat Yojana, the state government will provide LED bulbs to the state residents at a subsidized rate. The LED bulbs under the scheme will be available at Rs. 65-70 per piece to the domestic consumers while LED bulbs will be sold at similar rates per piece to industries.

Document Required: Pradhan Mantri UJALA Yojana Gujarat

 • Last filled electricity bill and photocopy of it.
 • Own photo ID
 • Certificate of Proof of Residence – which must be the address indicated on the electricity bill.
 • Details of the amount paid and the amount to be paid in arrears if the price of the bulb cannot be paid at the time of purchase – which will be added weekly to the electricity bill.

Note: Proof of residency is not required if the LED bulb is to be purchased with cash.

Number of bulbs provided per family: Pradhan Mantri UJALA Yojana Gujarat

The customer will be able to buy a minimum of 8 and a maximum of 10 light bulbs. Studies show that a family needs five to six bulbs.

How the Pradhan Mantri UJALA Yojana Gujarat works: 

 • Energy Efficiency Services Limited will distribute incandescent bulbs to customers at 40% of the market price.
 • Capital investment required for the scheme is EESL. Will.
 • The energy actually saved in five years will be paid to EESL by Discom free of cost.
 • The scheme will not require any subsidy from the Government of India.
 • The scheme will have no effect on electricity rates.

Official Website

About defective or blown LED bulbs: Pradhan Mantri UJALA Yojana Gujarat

LED bulbs that last for four to five hours every day have a lifespan of more than 15 years and are unlikely to blow up. However, if the bulb blows out less than three years after purchase, the EESL The bulbs can be replaced free of cost, the details of which will be announced after the distribution of the bulbs is completed.

Defective LED bulbs can be replaced at any of the outlets in the city while the bulbs are on sale. The light bulb purchased from any of the two centers will be replaced by any other center.

Leave a Comment