દર મહીને મળશે 600 રૂપિયાનું પેન્શન | Sant Surdas Yojana

By | July 19, 2022

Sant Surdas Yojana Online : કેન્‍દ્ર સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા Social Security માટેની ઘણી બધી સરકારી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. વિકલાંગ કલ્યાણ યોજનાઓ, દિવ્યાંગ સહાય યોજનાઓ, વિધવા પેન્‍શન યોજના https://sarkariyojanaguj.com/niradhar-vrudh-sahay-yojana/વૃધ્ધ સહાય યોજનાઓ વગેરે ચલાવવામાં આવે છે. સરકારી યોજનાઓનો લાભ લઈને સમાજના નિરાધાર વૃધ્ધો, દિવ્યાંગો અને વિધવા લાભાર્થીઓ સમાજમાં સન્માનભેળ જીવન જીવી શકે.

Sant Surdas Yojana

સામાજિક સુરક્ષા માંગતા આવા લાભાર્થીઓને સરળતાથી લાભ મળે તે માટે ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવામાં આવે છે. ગુજરાત સરકારની Sarkari Yojana માટે વિવિધ વિભાગો દ્વારા ઓનલાઈન પોર્ટલ બનાવવામાં આવ્યા છે, જેમ કે e Samajkalyan, Digital Gujarat Portal, NSAP Portal વગેરે બનાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં e samaj દ્વારા Divyang Lagna Sahay, Palak Mata Pita Yojana, Niradhar Vrudh Sahay Yojana તથા Sant Surdas Yojana વગેરે 58 થી વધુ યોજનાઓના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકે છે.

Sant Surdas Yojana Online

યોજનાનું નામSant Surdas Yojana Online
ભાષાગુજરાતી અને English
ઉદ્દેશદિવ્યાંગોનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તેમજ તેઓને નાણાંકીય સહાય
પૂરી પાડી તેમનું સમાજમાં પુન:સ્થાપન થાય
લાભાર્થીદિવ્યાંગતા ધરાવતા લાભાર્થીઓને
મળવાપાત્ર લાભદિવ્યાંગ લાભાર્થીઓને માસિક રૂપિયા 600 (છસ્સો રૂપિયા) પેન્‍શન
સત્તાવાર સાઈટhttps://esamajkalyan.gujarat.gov.in/

સંત સુરદાસ યોજનાનો હેતુ

Social Justice And Empowerment Department Gujarat- SJED દ્વારા તીવ્ર દિવ્યાંગતા ધરાવતી વ્યક્તિને આર્થિક સહાય આપવા માટે, દિવ્યાંગોનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તેમજ તેઓને નાણાંકીય સહાય પૂરી પાડી તેમનું સમાજમાં પુન:સ્થાપન થાય તે હેતુથી સંત સુરદાસ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે.

આ યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભ

આ યોજના હેઠળ દિવ્યાંગ લાભાર્થીઓને માસિક રૂપિયા 600 (છસ્સો રૂપિયા) પેન્‍શન આપવામાં આવે છે. આ સહાય લાભાર્થીના બેંક એકાઉન્ટમાં DBT (ડાયરેકટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર ) દ્વારા જમા કરવામાં આવે છે.

સંત સુરદાસ યોજનાનો લાભ લેવા માટેની પાત્રતા

Government of Gujarat ના ઈ સમાજ કલ્યાણ યોજના માટે પાત્રતા નક્કી કરેલી છે. જેમાં સંત સુરદાસ – વિકલાંગ પેન્‍શન માટે નીચે મુજબની પાત્રતા નક્કી કરેલી છે.

 • 80 ટકા કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા ધરાવનાર વ્યક્તિને આ યોજનાનો લાભ મળે.
 • 0 થી 17 વર્ષ સુધીના દિવ્યાંગ વ્યક્તિને લાભ મળવાપાત્ર છે
 • ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં BPL યાદીમાં 0 થી 20 નો સ્કોર ધરાવનારને લાભ મળવાપાત્ર છે.
 • શહેરી વિસ્તારમાં ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા ગુજરાતની દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને મળવાપાત્ર છે.

Sant Surdas Yojana માટેની પાત્રતા

ક્રમ નંદિવ્યાંગતા      મળવાપાત્ર લાભ માટે
દિવ્યાંગતાની ટકાવારી
1અંધત્વ80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
2આનુવંશિક કારણોથી થતો સ્નાયુક્ષય80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
3સાંભળવાની ક્ષતિ80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
4ક્રોનિક ન્યુરોલોજીકલ સ્થિતિ80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
5સામાન્ય ઇજા જીવલેણ રકતસ્ત્રાવ80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
6ઓછી દ્રષ્ટી80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
7ધ્રુજારી સ્નાયુબધ્ધ કઠોરાતા80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
8બૌધ્ધિક અસમર્થતા80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
9હિમોગ્લોબિનની ઘટેલી માત્રા80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
10રકતપિત-સાજા થયેલા80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
11દીર્ધકાલીન અનેમિયા80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
12એસીડના હુમલાનો ભોગ બનેલા80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
13હલન-ચલન સથેની અશકતતા80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
14સેરેબલપાલ્સી80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
15વામનતા80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
16માનસિક બિમાર80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
17બહુવિધ સ્કલેરોસિસ-શરીરની પેશીઓ
કઠણ થવાની વિકૃતિ
80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
18ખાસ અભ્યાસ સંબંધિત દિવ્યાંગતા80% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા
19વાણી અને ભાષાની અશકતતા80% કે તેથી વધુ
20ચેતાતંત્ર-ન્યુરોની વિકાસલક્ષી
સ્થિતિમાં ક્ષતિ
80% કે તેથી વધુ
21બહેરા અંધત્વ સહિત અનેક અપંગતા80% કે તેથી વધુ

આ યોજના માટે ઓનલાઈન આવેદન કઈ રીતે કરવું?

Gujarat Yojana માટે નાગરિકોને સરકારી કચેરી વારંવાર ન જવું પડે તેવા હેતુથી Online Form ભરવાની સેવા ઉભી કરવામાં આવે છે. Application for financial assistance for disabled under Sant Surdas Yojna નો લાભ લેવા માટે Samaj Kalyan Portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે. જે માટે નીચે મુજબના સ્ટેપ અનુસરવાના રહેશે.

 • સૌપ્રથમ Google Search Bar માં જઈને ‘e samaj kalyan portal’ ટાઈપ કરવું.
 • જેમાં ઈ સમાજ કલ્યાણની ઓનલાઈન અરજી માટેની વેબસાઈટ https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ ખોલવાની રહેશે.
 • ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પર નવા User હોય તો “New User? Please Register Here” જઈને Register ની પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે.
 • સફળતાપૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયા બાદ e samaj kalyan Citizen Login” પર Click કરીને લાભાર્થીએ પોતાનું વ્યકિતગત પેજ ખોલવાનું રહેશે.
 • લાભાર્થી દ્વારા જે પ્રમાણે પોતાની જ્ઞાતિ રજીસ્ટ્રેશન વખતે બતાવી હશે તે મુજબ યોજનાઓ બતાવતી હશે.
 • જેમાં Sant Surdas Yojana Online Form પર જઈને પોતાની માહિતી ભરીને અરજી સબમીટ કરવાની રહેશે.

યોજનાનો લાભ લેવા માટેના આધાર પુરાવા

Sant Surdas Yojana સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ દ્વારા e samaj kalyan yojana અલગ અલગ ડોક્યુમેન્‍ટ જરૂરિયાત છે. જેમાં સંત સુરદાસ યોજનાનો લાભ લેવા માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ.

 • દિવ્યાંગ ઓળખકાર્ડની નકલ
 • સિવિલ સર્જનશ્રીનું દિવ્યાંગતાનું પ્રમાણપત્ર
 • રહેઠાણનો પુરાવો (રેશનકાર્ડ / ચૂંટણીકાર્ડ / ડ્રાઈવીંગ લાઈસન્‍સ વગેરે)
 • ઉંમર અંગેનો પુરાવો (L.C / જન્મનો દાખલો કોઈપણ એક)
 • ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે 0 થી 20 નો BPL સ્કોરનો ગ્રામ પંચાયતનો દાખલો / સુવર્ણ જયંતિ કાર્ડ પૈકી કોઈપણ એક
 • બેંક પાસબુકની નકલ
 • આધારકાર્ડ

Sant Surdas Yojana Online From Link

સત્તાવાર સાઈટClick Here

દરજી કામ માટે લોન સહાય યોજના 2022 | Silai Machine Loan Sahay Yojana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *