શ્રી વાજપેયી બેંકબલ યોજના | SHRI VAJPAYEE BANKABLE YOJANA

SHRI VAJPAYEE BANKABLE YOJANA

ગુજરાત સરકારે કુટીર ઉદ્યોગના કર્મચારીઓ માટે નવી યોજના રજૂ કરી છે. આ યોજના કુટીર ઉદ્યોગના કારીગરોને આર્થિક સહાય આપે છે. ગુજરાતે આપણા આદરણીય પૂર્વ વડાપ્રધાન સ્વ.શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયીની યાદમાં આ યોજના શરૂ કરી છે. આ યોજના “શ્રી વાજપેયી બેન્કેબલ યોજના 2021” તરીકે ઓળખાય છે. આ યોજના રાજ્યોના બેરોજગાર યુવાનોને સજ્જ કરવા પર કેન્દ્રિત છે. ઉદ્યોગસાહસિકતા કુશળતાને પ્રોત્સાહન આપવાનું લક્ષ્ય અને તેમને તેમના પોતાના પ્રોજેક્ટ્સ સાથે આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બનવામાં મદદ કરવી.

SHRI VAJPAYEE BANKABLE YOJANA: રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, સહકારી બેંકો, જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો, ખાનગી બેંકો દ્વારા કુટીર ઉદ્યોગ કારીગરોને નાણાકીય લોન / સહાય પૂરી પાડવાની યોજના.

( 1 ) Purpose : – Under This Scheme The Intention Is To Provide Self Employment To The Unemployed Persons In Urban And Rural Areas Of Gujarat. People With Disabilities Or Blind People Will Also Be Able To Avail The Benefits Of This Scheme.

(2) યોજનાની પાત્રતા:
1. ઉંમર: 18 થી 65 વર્ષ

2. શૈક્ષણિક લાયકાત: ઓછામાં ઓછા ધોરણ -4 (ચાર) પાસ અથવા
તાલીમ / અનુભવ: વ્યવસાય માટે યોગ્ય ખાનગી સંસ્થામાંથી ઓછામાં ઓછી 3 મહિનાની તાલીમ અથવા સરકારી માન્ય સંસ્થામાંથી ઓછામાં ઓછી એક મહિનાની તાલીમ હોવી જોઈએ અથવા એક વર્ષનો વ્યવસાય સંબંધિત અનુભવ અથવા વારસાગત કારીગર હોવો જોઈએ.

3. લોન લેનારાઓ દ્વારા બેંક મહત્તમ મર્યાદાઓ:

 •  આવકની કોઈ મર્યાદા નથી.
  (1) ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર માટે મહત્તમ 8 લાખ.
  (2) સેવા ક્ષેત્ર માટે મહત્તમ 8 લાખ.
  (3) વેપાર ક્ષેત્ર માટે મહત્તમ 8 લાખ.
  (4) લોન રકમ પર સહાય દર: આ યોજના હેઠળ ઉદ્યોગ, સેવા અને વેપાર ક્ષેત્ર માટે સહાય દર નીચે મુજબ હશે.

Area General Category Scheduled Caste / Scheduled Tribe / Ex-Serviceman / Women / 40% Blind Or Handicapped

 • Rural ૨૫% ૪૦%
 • Urban ૨૦% ૩૦%

( 2 ) Maximum Limit Of Assistance : Order Field Aid Amount Limit ( Amount In Rupees )

 • Industry ₹.૧,૨૫,૦૦૦
 • Service ₹.૧,૦૦,૦૦૦
 • Trade General Category Urban ₹.૬૦,૦૦૦
 • Rural ₹.૭૫,૦૦૦
 • Reserve category Urban / Rural ₹.૮૦,૦૦૦

Note : In Case Of Blind Or Disabled Beneficiary, The Maximum Assistance For Any Sector Will Be Rs. 1,25,000 /-

મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ: SHRI VAJPAYEE BANKABLE YOJANA

Contact your nearest for more informationDistrict Industry Center
Shri Vajpayee Bankable Scheme – Dated: 17-9-2018Resolution of
Shri Vajpayee Bankable Scheme – Dated: 11-11-2018 Subsidy formResolution of
Shri Vajpayee Bankable Scheme GuideProject Profiles
Subsidy formClick here

Application form for Shri Vajpayee Bankable Scheme

Application form for Shri Vajpayee Bankable Yojana

SHRI VAJPAYEE BANKABLE યોજના (VBY) 395 મંજૂર પ્રોજેક્ટ માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે… લોનની રકમ અને વ્યાજ સબસિડી પર સબસિડી
રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, સહકારી બેંકો, જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અથવા ખાનગી બેંકો દ્વારા કુટીર ઉદ્યોગોના કારીગરોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાની યોજના.
હેતુ: આ યોજનાનો ઉદ્દેશ શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં બેરોજગાર વ્યક્તિઓને સ્વરોજગાર પૂરો પાડવાનો છે. અક્ષમ અને અંધ વ્યક્તિઓ પણ આ યોજના હેઠળ લાભ લેવા માટે પાત્ર છે.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top