આયુષ્યમાન ભારત યોજના

ભારત સરકાર દ્વારા નાગરિકોના હિત માટે ઘણી બધી યોજનાઓ અમલી બનાવેલ હોય છે. દેશમાં શિક્ષણ, રોજગાર અને આરોગ્યક્ષેત્રે ઘણી બધી કલ્યાણકારી યોજનાઓ અમલી છે.

આયુષ્યમાન ભારત યોજના

યોજનાનું નામ: આયુષ્માન ભારત  પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના

આયુષ્યમાન ભારત યોજના

આયુષ્માન ભારત યોજના  મળવાપાત્ર લાભ

આયુષ્યમાન ભારત યોજના

આયુષ્યમાન ભારત યોજના આવક મર્યાદા અંતર્ગત પાત્રતા ધરાવતા લાભાર્થી પરિવારોને દર વર્ષે રૂપિયા કુલ 5 લાખ નો સ્વાસ્થ્ય વીમો આપવામાં આવે છે.

આયુષ્યમાન ભારત યોજના

આયુષ્યમાન ભારત યોજના લિસ્ટ કેવી રીતે તપાસવી અને ડાઉનલોડ કરવી વેબસાઈટ https://mera.pmjay.gov.in/

આયુષ્યમાન ભારત યોજના

સરકારી ભરતી Whatsapp પર માહિતી માટે