APL થી BPL રેશનકાર્ડમાં કેવી રીતે બદલાવવુ?

ગુજરાત રાજ્યમાં રેશનકાર્ડ માટે અરજી કરવાની વિગતવાર પ્રક્રિયા

બી.પી.એલ. યોજના હેઠળ આવરી લેવાના કુટુંબો નક્કી કરવાના ધારા ધોરણો શું છે?

કેટલી વર્ષીક આવક હોવી જોઇએ?

ક્યા ક્યા ડૉક્યુમેન્‍ટ જરૂરી છે?

ઓફીસિયલ વેબસાઇટ કઈ છે?

અરજી ક્યા કરવાની? સંપૂર્ણ માહિતી નીચે આપેલ લિંક પર છે.