ONGC નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ભરતી 2022

ONGC દ્વારા વિવિધ પદો પર ભરતી માટેની નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવી છે.

ONGC નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ભરતી 2022

પોસ્ટનું નામ :   ONGC નોન – એકઝકયુટીવ 

જગ્યાઓ  :  922

ONGC નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ભરતી 2022

ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખ :  07/05/2022

ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ : 28/05/2022

ONGC નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ભરતી 2022

ONGC નોન – એકઝકયુટીવ ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માટે ઉમેદવારો પાસે ચોક્કસ શૈક્ષણિક લાયકાત હોવી આવશ્યક છે.

ONGC નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ભરતી 2022

ONGC નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ભરતી 2022 પગાર

સ્તરપગાર F1 સ્તર રૂ. 29,000 – રૂ. 98,000 છે A1 સ્તર રૂ. 26,600 – રૂ. 87,000 છે W1 સ્તર રૂ. 24,000 – રૂ. 57,500 છે

ONGC નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ભરતી 2022

ONGC ગુજરાત નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ભરતી 2022 એપ્લિકેશન ફી

શ્રેણીનું નામ અરજી ફી જનરલ/OBC/EWS રૂ. 300 SC/ST/PWBD/ભૂતપૂર્વ સૈનિક શૂન્ય

ONGC નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ભરતી 2022

ગુજરાત ONGC ભરતી સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજીકરવી  https://www.ongcindia.com